L G B T 12 Tomboy Thái Lan Đẹp Trai, Nổi tiếng, Có sức ảnh hưởng nhất