L G B T Phẫu thuật cắt ngực chuyển giới giá bao nhiêu? Có nguy hiểm KHÔNG?