L G B T Trans Guy đã biết những điều này trước khi sử dụng nội tiết tố nam?